Sosa Transglutaminaza Meat Glue 1kg

Nr: 34555

Opis

Transglutaminaza (TG) jest enzymem, który pomaga białkom wiązać się trwale ze sobą poprzez tworzenie wiązań kowalencyjnych. TG tworzy usieciowane, nierozpuszczalne i nieodwracalne polimery białkowe.

Naturalne przykłady tych stabilnych polimerów można znaleźć w skrzepy krwi, naszej skórze i włosach.